Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2022

Ονομαστικές Εορτές:

  • ΦΑΙΔΡΑ Φαίδρα, Φαιδρούλα, Φαιδρίνα
  • ΦΑΙΔΡΟΣ Φαίδρος, Φαιδρής, Φαιδρινός
  • ΦΙΛΟΜΕΝΗ Φιλουμένη, Φιλομένη
  • ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΣ Φιλούμενος, Φιλόμενος, Φιλουμένη, Φιλομένη, Φίλος, Φίλη, Φιλομίνα, Φιλομίλα, Φιλομίλη

Όλες οι Ονομαστικές Εορτές

Αργίες:

Δεν υπάρχει κάποια αργία σήμερα.
Όλες οι Αργίες