Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2023

Η μνήμη του πολιούχου τιμάται στις 8 Σεπτεμβρίου

Γέννηση της Θεοτόκου
Greece