Τετάρτη, 20 Μάρτιος 2019

Από που βγαίνει το όνομα Χρυσιστίνα?

Tο όνομα Χρυσιστίνα προέρχεται από τη σύνθεση του ονόματος Χρυσή και του ονόματος Χριστίνα.

Στην κατηγορία: Μικτά Ονόματα