Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024

Από που βγαίνει το όνομα Σοφιλύδια?

Tο όνομα Σοφιλύδια προέρχεται από τη σύνθεση του ονόματος Σοφία και του ονόματος Λυδία.

Στην κατηγορία: Μικτά Ονόματα