Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024

Από που βγαίνει το όνομα Μαριστέλλα?

Tο όνομα Μαριστέλλα προέρχεται από τη σύνθεση του ονόματος Μαρία και του ονόματος Στυλιανή (Στέλλα).

Στην κατηγορία: Μικτά Ονόματα