Τρίτη, 21 Μάιος 2019

Από που βγαίνει το όνομα Μαρινότα?

Tο όνομα Μαρινότα προέρχεται από τη σύνθεση του ονόματος Μαρία και του ονόματος Παναγιώτα.

Στην κατηγορία: Μικτά Ονόματα