Τετάρτη, 20 Μάρτιος 2019

Από που βγαίνει το όνομα Μαριλύβια?

Tο όνομα Μαριλύβια προέρχεται από τη σύνθεση του ονόματος Μαρία και του ονόματος Ολυμπία.

Στην κατηγορία: Μικτά Ονόματα