Τετάρτη, 20 Μάρτιος 2019

Από που βγαίνει το όνομα Μαρικέλλυ?

Tο όνομα Μαρικέλλυ προέρχεται από τη σύνθεση του ονόματος Μαρία και του ονόματος Ελευθερία.

Στην κατηγορία: Μικτά Ονόματα