Κυριακή, 26 Μάιος 2019

Από που βγαίνει το όνομα Μαργιάννα?

Tο όνομα Μαργιάννα προέρχεται από τη σύνθεση του ονόματος Μαρία και του ονόματος Ιωάννα.

Στην κατηγορία: Μικτά Ονόματα