Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024

Από που βγαίνει το όνομα Φωλίτσα?

Tο όνομα Φωλίτσα προέρχεται από τη σύνθεση του ονόματος Φωτεινή και του ονόματος Ευαγγελίτσα.

Στην κατηγορία: Μικτά Ονόματα