Τετάρτη, 20 Μάρτιος 2019

Από που βγαίνει το όνομα Δημητράσπα?

Tο όνομα Δημητράσπα προέρχεται από τη σύνθεση του ονόματος Δήμητρα και του ονόματος Ασπα.

Στην κατηγορία: Μικτά Ονόματα