Τρίτη, 11 Μάιος 2021

May your Christmas sparkle and your holiday overflow with gifts and love. Merry Christmas!

May your Christmas sparkle….

May your Christmas sparkle and your holiday overflow with gifts and love. Merry Christmas!

9.6 46

Δες ακόμα:

Let the spirit of Christmas warm your home with love, joy and peace. Have a blessed Christmas!

Have a blessed Christmas!

Σου άρεσε αυτή η ευχή?


Μοιράσου την ευχή:

Christmas can be many things or it may be a few, but all I wish on this holiday is the best for you. Merry Christmas and a happy New Year!

Christmas can be many things or it may be a few…

Σου άρεσε αυτή η ευχή?


Μοιράσου την ευχή:

The bells are ringing everywhere, and Santa’s on his way, there’s peace blanketing the snow-covered land, on this special Christmas day!

The bells are ringing everywhere…

Σου άρεσε αυτή η ευχή?


Μοιράσου την ευχή:

In this loveliest and happiest of seasons, may you find many reasons to celebrate. Have a wonderful Christmas!

In this loveliest and happiest of seasons…

Σου άρεσε αυτή η ευχή?


Μοιράσου την ευχή:

May your Christmas be decorated with cheer and filled with love. Have a wonderful holiday!

May your Christmas be decorated with cheer and filled with love.

Σου άρεσε αυτή η ευχή?


Μοιράσου την ευχή:

Count your blessings, sing your Christmas carols, open your gifts, and make a wish under the Christmas tree. May you have a Merry Christmas!

May you have a Merry Christmas!

Σου άρεσε αυτή η ευχή?


Μοιράσου την ευχή: