Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024

The day is here again, I cant’ remember every moment of that day, but I could remember when I first looked at your eyes. Happy Anniversary Sweetheart!

Happy Anniversary Sweetheart!

The day is here again, I cant’ remember every moment of that day, but I could remember when I first looked at your eyes. Happy Anniversary Sweetheart!

9.9 39

Δες ακόμα:

If I had my life to live over again…next time I would find you sooner so that I could love you longer. Happy Anniversary to us!

If I had my life to live over again…

Σου άρεσε αυτή η ευχή?


Μοιράσου την ευχή:

When I look at you, my dear – It doesn’t seem like you’ve aged. To me you’re just as beautiful as the day we became engaged. Happy Anniversary..

When I look at you

Σου άρεσε αυτή η ευχή?


Μοιράσου την ευχή:

We have changed over the years, but the sparkle in your eyes is as bright as ever, and my love for you is even stronger.

My love for you

Σου άρεσε αυτή η ευχή?


Μοιράσου την ευχή:

When two people are connected at heart, it doesn’t matter what you do, or who you are or where you live; there are no boundaries or barriers. Happy Anniversary to us!

Happy Anniversary to us!

Σου άρεσε αυτή η ευχή?


Μοιράσου την ευχή:

The way you love me, the way you touch my life, I wish the journey, should never end till I die. Thanks for making the day special in my life. Happy Anniversary!

The way you touch my life

Σου άρεσε αυτή η ευχή?


Μοιράσου την ευχή:

True love is spending one day getting married… and the rest of your life feeling glad you did. Greetings of this Day to you and me!

Greetings of this Day to you and me!

Σου άρεσε αυτή η ευχή?


Μοιράσου την ευχή: