Τρίτη, 26 Ιανουάριος 2021

Ζένια

Γιορτάζει το όνομα Ζένια?

Tο όνομα Ζένια είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Ζένια μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΖΩΗ ή το όνομα ΕΛΕΝΗ .