Πέμπτη, 04 Ιούνιος 2020

Χρηστόγιαννος

Γιορτάζει το όνομα Χρηστόγιαννος?

Tο όνομα Χρηστόγιαννος είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Χρηστόγιαννος μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΧΡΗΣΤΟΣ ή το όνομα ΙΩΑΝΝΗΣ .