Δευτέρα, 01 Ιούνιος 2020

Χρύσπα

Γιορτάζει το όνομα Χρύσπα?

Tο όνομα Χρύσπα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Χρύσπα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΧΡΥΣΑΝΘΗ ή το όνομα Παναγιώτα .