Τρίτη, 26 Ιανουάριος 2021

Χρυσιστίνα

Γιορτάζει το όνομα Χρυσιστίνα?

Tο όνομα Χρυσιστίνα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Χρυσιστίνα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΧΡΥΣΗ ή το όνομα ΧΡΙΣΤΙΝΑ .