Σάββατο, 30 Μάιος 2020

Χρυσελίνα

Γιορτάζει το όνομα Χρυσελίνα?

Tο όνομα Χρυσελίνα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Χρυσελίνα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΧΡΥΣΑΝΘΗ ή το όνομα ΕΛΕΝΗ .