Πέμπτη, 23 Σεπτέμβριος 2021

Με βάση το ελληνικό εορτολόγιο το όνομα ΧΡΥΣΑΝΘΗ γιορτάζει στις 19 Μαρτίου .

ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Greece

Την ίδια ημέρα με το όνομα ΧΡΥΣΑΝΘΗ γιορτάζουν και τα ονόματα:
Χρυσάνθη, Χρυσανθίς


Σχετικά κοντά με το όνομα ΧΡΥΣΑΝΘΗ γιορτάζουν και τα παρακάτω ονόματα:

ΔΑΡΕΙΑ

Αγίων Χρυσάνθου και Δαρείας των Μαρτύρων


ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

Αγίων Χρυσάνθου και Δαρείας των Μαρτύρων


ΡΟΔΗ

Αγίου Ροδιανού


ΡΟΔΙΑΝΟΣ

Αγίου Ροδιανού


ΚΛΩΝΤΙΑ

Αγίας Κλαυδίας


ΔΡΟΣΟΣ

Αγίας Δροσίδας και των πέντε Παρθένων