Σάββατο, 30 Μάιος 2020

Χρυσάννα

Γιορτάζει το όνομα Χρυσάννα?

Tο όνομα Χρυσάννα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Χρυσάννα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΧΡΥΣΟΥΛΑ ή το όνομα ΑΝΝΑ .