Πέμπτη, 04 Ιούνιος 2020

Χαραγιώτης

Γιορτάζει το όνομα Χαραγιώτης?

Tο όνομα Χαραγιώτης είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Χαραγιώτης μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ή το όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ .