Τρίτη, 26 Ιανουάριος 2021

Τζωρτζέλλα

Γιορτάζει το όνομα Τζωρτζέλλα?

Tο όνομα Τζωρτζέλλα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Τζωρτζέλλα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΓΕΩΡΓΙΑ ή το όνομα ΕΛΕΝΗ .