Πέμπτη, 04 Ιούνιος 2020

Τζογιάννα

Γιορτάζει το όνομα Τζογιάννα?

Tο όνομα Τζογιάννα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Τζογιάννα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα Ζωή (Τζόγια) ή το όνομα ΑΝΝΑ .