Πέμπτη, 04 Ιούνιος 2020

Τζέλα

Γιορτάζει το όνομα Τζέλα?

Tο όνομα Τζέλα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Τζέλα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΤΖΕΝΗ ή το όνομα ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ .