Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024

Με βάσει το ελληνικό εορτολόγιο το όνομα ΤΡΩΑΔΙΟΣ γιορτάζει στις 2 Μαρτίου .

ΤΡΩΑΔΙΟΣ
Greece

Την ίδια ημέρα με το όνομα ΤΡΩΑΔΙΟΣ γιορτάζουν και τα ονόματα:
Τρωάδιος, Τρωάδης, Τρωάδος, Τρωάς, Τρωάδα, Τρωαδία, Τρωάδη, Τρωαδίτσα

Σχετικά κοντά με το όνομα ΤΡΩΑΔΙΟΣ γιορτάζουν και τα παρακάτω ονόματα:

ΕΥΘΑΛΙΑ

Αγίας Ευθαλίας της Μάρτυρος


ΚΛΕΟΝΙΚΟΣ

Αγίου Κλεονίκου


ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

(Όχι βασική ημ/νία)

Οσίου Γερασίμου του Ιορδανίτου


ΚΟΝΩΝ

Αγίου Κόνωνος


ΕΥΛΟΓΙΟΣ

Αγίων Ευλαμπίου και Ευλογίου


ΑΡΧΕΛΑΟΣ

Αγίου Αρχελάου και μαρτύρων


ΗΣΥΧΙΟΣ

Οσίου Ησυχίου του θαυματουργού


ΕΥΓΕΝΙΟΣ

(Όχι βασική ημ/νία)

Αγίου Ευγενίου του Ιερομάρτυρος