Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2023

Με βάσει το ελληνικό εορτολόγιο το όνομα ΤΙΤΟΣ γιορτάζει στις 2 Απριλίου .

ΤΙΤΟΣ
Greece

Την ίδια ημέρα με το όνομα ΤΙΤΟΣ γιορτάζουν και τα ονόματα:
Τίτος, Τίτης, Τίτα, Τίτη


Σχετικά κοντά με το όνομα ΤΙΤΟΣ γιορτάζουν και τα παρακάτω ονόματα:

ΙΛΛΥΡΙΟΣ

Οσίου Ιλλυριού


ΕΥΤΥΧΙΑ

Αγίου Ευτυχίου


ΕΥΤΥΧΙΟΣ

Αγίου Ευτυχίου