Σάββατο, 28 Μάρτιος 2020

Με βάση το ελληνικό εορτολόγιο το όνομα ΤΙΤΟΣ γιορτάζει στις 2 Απριλίου .

ΤΙΤΟΣ
Greece

Την ίδια ημέρα με το όνομα ΤΙΤΟΣ γιορτάζουν και τα ονόματα:
Τίτος, Τίτης, Τίτα, Τίτη


Μένουν 5 ημέρες για αυτή τη γιορτή.

Σχετικά κοντά με το όνομα ΤΙΤΟΣ γιορτάζουν και τα παρακάτω ονόματα:

ΙΛΛΥΡΙΟΣ

Οσίου Ιλλυριού


ΕΥΤΥΧΙΑ

Αγίου Ευτυχίου


ΕΥΤΥΧΙΟΣ

Αγίου Ευτυχίου