Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024

Το όνομα ΘΕΟΔΩΡΑ ενδέχεται να γιορτάζει στις 11 Μαρτίου

ΘΕΟΔΩΡΑ
Greece

Την ίδια ημέρα με το όνομα ΘΕΟΔΩΡΑ γιορτάζουν και τα ονόματα:
Θεοδώρα, Δώρα, Ντόρα, Θοδώρα, Δωρούλα


Σχετικά κοντά με το όνομα ΘΕΟΔΩΡΑ γιορτάζουν και τα παρακάτω ονόματα:

ΣΑΒΙΝΑ

Αγίων Πιονίου και Σαβίνας


ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ

Αγίου Σωφρονίου


ΘΑΛΗΣ

Αγίων Τροφίμου και Θαλλού


ΦΑΝΗ

(Όχι βασική ημ/νία)

Οσίου Θεοφάνους ομολογητού


ΘΕΟΦΑΝΗΣ

(Όχι βασική ημ/νία)

Οσίου Θεοφάνους ομολογητού


ΛΕΑΝΔΡΟΣ

Αγίου Λεάνδρου Ισπανού


ΜΑΡΙΟΣ

Αγίου Μάριου


ΕΥΦΡΑΣΙΟΣ

Αγίων Βασιλείου και Ευφρασίου των Μαρτύρων


ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ

Οσίου Βενέδικτου


ΑΓΑΠΙΟΣ

Αγίου Αγαπίου του μάρτυρος


ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ

Αγίου Ιουλιανού


ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

Οσίου Χριστοδούλου θαυματουργού εν Πάτμω