Πέμπτη, 04 Ιούνιος 2020

Στένια

Γιορτάζει το όνομα Στένια?

Tο όνομα Στένια είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Στένια μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα Στυλιανή ή το όνομα Νικολία .