Πέμπτη, 04 Ιούνιος 2020

Στελλίνα

Γιορτάζει το όνομα Στελλίνα?

Tο όνομα Στελλίνα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Στελλίνα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΣΤΕΛΛΑ ή το όνομα ΕΛΕΝΗ .