Δευτέρα, 01 Ιούνιος 2020

Σταμαλίνα

Γιορτάζει το όνομα Σταμαλίνα?

Tο όνομα Σταμαλίνα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Σταμαλίνα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΣΤΑΜΑΤΙΑ ή το όνομα ΚΑΡΟΛΙΝΑ .