Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

Σπυρολιάς

Γιορτάζει το όνομα Σπυρολιάς?

Tο όνομα Σπυρολιάς είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Σπυρολιάς μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα Σπύρος ή το όνομα ΗΛΙΑΣ .