Πέμπτη, 04 Ιούνιος 2020

Σπυράγγελος

Γιορτάζει το όνομα Σπυράγγελος?

Tο όνομα Σπυράγγελος είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Σπυράγγελος μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα Σπύρος ή το όνομα ΑΓΓΕΛΟΣ .