Σάββατο, 30 Μάιος 2020

Σοφιλύδια

Γιορτάζει το όνομα Σοφιλύδια?

Tο όνομα Σοφιλύδια είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Σοφιλύδια μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΣΟΦΙΑ ή το όνομα Λυδία .