Σάββατο, 30 Μάιος 2020

Σοφίλια

Γιορτάζει το όνομα Σοφίλια?

Tο όνομα Σοφίλια είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Σοφίλια μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΣΟΦΙΑ ή το όνομα Λυδία .