Πέμπτη, 04 Ιούνιος 2020

Σοφιλένια

Γιορτάζει το όνομα Σοφιλένια?

Tο όνομα Σοφιλένια είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Σοφιλένια μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΣΟΦΙΑ ή το όνομα ΕΛΕΝΗ .