Δευτέρα, 01 Ιούνιος 2020

Σύνθια

Γιορτάζει το όνομα Σύνθια?

Tο όνομα Σύνθια είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Σύνθια μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα Χρυσή ή το όνομα Ανθια .