Δευτέρα, 01 Ιούνιος 2020

Σιάννα

Γιορτάζει το όνομα Σιάννα?

Tο όνομα Σιάννα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Σιάννα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΑΘΑΝΑΣΙΑ ή το όνομα ΑΝΝΑ .