Πέμπτη, 04 Ιούνιος 2020

Σαβίνα

Γιορτάζει το όνομα Σαβίνα?

Tο όνομα Σαβίνα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Σαβίνα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΜΑΡΙΑ ή το όνομα ΙΣΑΒΕΛΛΑ .