Δευτέρα, 01 Ιούνιος 2020

Ριάννα

Γιορτάζει το όνομα Ριάννα?

Tο όνομα Ριάννα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Ριάννα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΧΡΥΣΑ ή το όνομα ΙΩΑΝΝΑ .