Τρίτη, 26 Ιανουάριος 2021

Ρενάτα

Γιορτάζει το όνομα Ρενάτα?

Tο όνομα Ρενάτα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Ρενάτα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΕΙΡΗΝΗ ή το όνομα ΑΘΗΝΑ .