Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

Περιλένα

Γιορτάζει το όνομα Περιλένα?

Tο όνομα Περιλένα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Περιλένα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ή το όνομα ΕΛΕΝΗ .