Πέμπτη, 04 Ιούνιος 2020

Πάρια

Γιορτάζει το όνομα Πάρια?

Tο όνομα Πάρια είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Πάρια μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα Παναγιώτα ή το όνομα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ .