Πέμπτη, 04 Ιούνιος 2020

Πανώλιας

Γιορτάζει το όνομα Πανώλιας?

Tο όνομα Πανώλιας είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Πανώλιας μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ή το όνομα ΗΛΙΑΣ .