Τρίτη, 26 Ιανουάριος 2021

Παναγιάννης

Γιορτάζει το όνομα Παναγιάννης?

Tο όνομα Παναγιάννης είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Παναγιάννης μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ή το όνομα ΙΩΑΝΝΗΣ .