Πέμπτη, 04 Ιούνιος 2020

Πανάγγελος

Γιορτάζει το όνομα Πανάγγελος?

Tο όνομα Πανάγγελος είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Πανάγγελος μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ή το όνομα ΑΓΓΕΛΟΣ .