Τετάρτη, 20 Φεβρουάριος 2019

Με βάση το ελληνικό εορτολόγιο το όνομα ΠΑΪΣΙΟΣ γιορτάζει στις 19 Ιουνίου .

ΠΑΪΣΙΟΣ
Greece

Την ίδια ημέρα με το όνομα ΠΑΪΣΙΟΣ γιορτάζουν και τα ονόματα:
Παΐσιος, Παΐσης, Παϊσία

Σχετικά κοντά με το όνομα ΠΑΪΣΙΟΣ γιορτάζουν και τα παρακάτω ονόματα:

ΖΩΣΙΜΟΣ

Αγίου Ζωσίμου μάρτυρος


ΜΕΘΟΔΙΟΣ

Αγίου Μεθοδίου Ιερομάρτυρος


ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΣ

Αγίου Αφροδισίου


ΖΗΝΑΣ

Αγίων Ζήνωνος και Ζωνά μαρτύρων


ΕΥΣΕΒΙΟΣ

Αγίου Ευσεβίου Ιερομάρτυρος


ΑΓΡΙΠΠΙΝΑ

Αγίας Αγριππίνης μάρτυρος


ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ

Αγίου Αριστοκλέους πρεσβυτέρου του Ταμασού


ΛΟΥΛΟΥ

Αγίας Λολλίας μάρτυρος