Δευτέρα, 01 Ιούνιος 2020

Ντιλένα

Γιορτάζει το όνομα Ντιλένα?

Tο όνομα Ντιλένα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Ντιλένα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΔΗΜΗΤΡΑ ή το όνομα ΕΛΕΝΗ .