Δευτέρα, 01 Ιούνιος 2020

Μιράντα

Γιορτάζει το όνομα Μιράντα?

Tο όνομα Μιράντα είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Μιράντα μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΜΑΡΙΑ ή το όνομα ΑΝΤΩΝΙΑ .