Σάββατο, 30 Μάιος 2020

Μιλάντη

Γιορτάζει το όνομα Μιλάντη?

Tο όνομα Μιλάντη είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Μιλάντη μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΑΝΤΙΓΟΝΗ ή το όνομα ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ .