Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2023

Το όνομα ΜΕΛΙΝΑ ενδέχεται να γιορτάζει στις 16 Σεπτεμβρίου

ΜΕΛΙΝΑ
Greece

Την ίδια ημέρα με το όνομα ΜΕΛΙΝΑ γιορτάζουν και τα ονόματα:
Μελιτίνη, Μελιτίνος, Μελιτίνα, Μελίτη, Μελίτα, Μελίνα

Σχετικά κοντά με το όνομα ΜΕΛΙΝΑ γιορτάζουν και τα παρακάτω ονόματα:

ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ

Αγίας Λουντμίλας


ΕΥΦΗΜΙΑ

Αγίας Ευφημίας


ΠΗΛΕΑΣ

Αγίου Πηλέως


ΠΙΣΤΗ

Σοφίας καί των θυγατέρων αυτής


ΕΛΠΙΔΑ

Σοφίας καί των θυγατέρων αυτής


ΣΟΝΙΑ

Αγίου Σολόχωνος του μάρτυρος


ΣΟΦΙΑ

Σοφίας καί των θυγατέρων αυτής


ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ

Αγίας Αγαθοκλείας μάρτυρος


ΑΓΑΠΗ

Σοφίας καί των θυγατέρων αυτής


ΟΛΙΒΙΑΝΟΣ

Οσίου Ολβιανού


ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ

Αγίου Παντολέοντος


ΚΑΣΤΩΡ

Αγίου Κάστορος μάρτυρος


ΡΩΜΥΛΟΣ

Οσίου Ρωμύλου


ΕΥΜΕΝΗΣ

Οσίου Ευμενίου αρχιεπισκόπου Γορτύνης


ΑΡΙΑΔΝΗ

Αγίας Αριάδνης μάρτυρος


ΣΑΒΒΑΤΙΟΣ

Αγίου Σαββατίου μάρτυρος


ΕΥΣΤΑΘΙΑ

Ευσταθίου μεγαλομάρτυρος και συνοδείας: Θεοπίστης


ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Ευσταθίου μεγαλομάρτυρος και συνοδείας: Θεοπίστης


ΘΕΟΠΙΣΤΗ

Ευσταθίου μεγαλομάρτυρος και συνοδείας: Θεοπίστης


ΙΩΝΑΣ

Προφήτου Ιωνά